İLK SİPARİŞİNİZDE 'WELCOME15' KODU İLE %15 İNDİRİM KAZANIN

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 


MADDE 1 - TARAFLAR VE KONU


İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, ALICI ile SATICI arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır. 


MADDE 2 - TANIMLAR


İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.


Bakan

:

Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık

:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

Kanun

:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik

:

Mesafeli Satışlar Yönetmelik’i,

Hizmet

:

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

Satıcı

:

Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Alıcı

:

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

İnternet Sitesi

:

SATICI’ya ait www.masumaceramics.com.tr adlı internet sitesini,

Taraflar

:

SATICI ve ALICI’yı,

Sözleşme

:

SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,

Ürün veya Ürünler

:

Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünleri, ifade eder.

Bakan

:

Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
MADDE 3 - SATICI BİLGİLERİ


Unvanı

:

Nida Başoğlu (Masuma Ceramics)

Adresi

:

Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. 1. Begonya Sok. Arcadium Life 3 Kat:2 D:54 34077 Göktürk/ Eyüp/İstanbul

Telefon

:

0530 588 5616

E- Posta

:

info@masumaceramics.com.tr

Mersis No:

:

30067895288


MADDE 4 - ALICI BİLGİLERİ 


Adı - Soyadı - Unvanı 

:

 

Adresi

:

 

Telefon

:

 

E-Posta

:

 

VKN

:

 

Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Gönderebileceği Kargo Şirketi

Yurtiçi Kargo ile iadenin gönderilmesi halinde ALICI’dan herhangi kargo masrafı talep edilmeyecektir. Farklı bir kargo şirketi ile iade edilen ürünün gönderilmesi halinde kargo masrafı ALICI’ya ait olacaktır.


MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)


5.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait www.masumaceramics.com.tr internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır.


5.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


5.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


5.4. Ürüne ilişkin her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler SATICI tarafından ödenecektir.

 

5.5. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, ALICI  tarafından ödenecektir.  

 

5.6. Kargo ücreti, ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada hem de ödemenin yapıldığı alanda yer almaktadır.

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

    Kargo Tutarı

Kargo Tutarı

-

 

 

Toplam


MADDE 6 - CAYMA HAKKI


6.1. ALICI, mal/ürün teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın kendisine tesliminden itibaren, hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanarak malı/ürünü iade edebilir.

 1. a)Cayma hakkına ilişkin sürenin hesabında tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b)Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c)Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

6.2. ALICI, cayma hakkı kullanım bildirimini SATICI’ya ulaştırır. SATICI, ALICI’nın cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde mal/ürün bedelini iade etmekle yükümlüdür.


6.3. Söz konusu mal/hizmet bedelinin iadesi ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.


6.4. ALICI, cayma hakkına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği andan itibaren, 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya geri gönderir.


6.5. ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.


6.6. ALICI iade edeceği mal/ürün SATICI’nın anlaşmalı olduğu YURTİÇİ kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.


6.7. Mal ile beraber fatura da mevcut olması halinde, ilgili iade bölümü de doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak fatura, iade formu ve kargo teslim tutanağı ile teslim edilmelidir.


6.8. Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber ALICI ve SATICI arasındaki yan sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.


MADDE 7 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER


7.1. ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
 2. b)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
 3. c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
İLK SİPARİŞİNİZDE 'WELCOME15' KODU İLE %15 İNDİRİM KAZANIN

Sepet

Sepetiniz boş